Piedāvājam profesionālu terases montāžu un izbūvi. Veicam terašu pamatu izbūvi, karkasa izveidi, dēļu klāja ieklāšanu. Montējam jumta terases izmantojot regulējamus balstus, vai saglabājot esošu slīpumu. Piedāvājam bezmaksas terases uzmērīšanu, tāmēšanu, paraugus. Ar mūsu paveiktajiem darbiem varat iepazīties galerijā.


Terases būvniecība

Terašu būvniecība

Terases izbūve

Terašu izbūve

Terases montāža

Terašu montāža

0

 .